Reklamač řád

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Reklamované zbo
ží zasílejte na  adresu:
Ing. Ivan Adam, Prostřední Lánov 303, 543 41 Lánov

Společně se zbožím zašlete přesný popis závady,kopii faktury a kontaktní adresu pro odeslání zboží zpět po vyřízení reklamace.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle Obch. zák. a nebo v případě, že zákazník opakovaně nakupuje zboží za evidentním účelem jeho dalšího prodeje nikoliv pro vlastní potřebu.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel - fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14ti dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu.

Odešlete dopis na adresu
Ing. Ivan Adam, Prostřední Lánov 303, 543 41 Lánov nebo email (na info@eadam.cz) s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)."
Datum a podpis

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Je nutné, aby jste doručili vracené zboží ve lhůtě 14 dnů od jeho zakoupení. V opačném případě není nárok na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy.

Tato garance se nevztahuje na zboží spotřebního charakteru (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, a pod.) a na zboží pořízené na leasing. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 20 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.