E-Shop
Naleznete zde kompletní nabídku výpočetní techniky. Můžete si zde sami sestavit cenovou nabídku včetně zákaznických konfigurací počítačových sestav a vybrané zboží samozřejmě ihned objednat. E-Shop můžete používat jako prodejní katalog nebo se stát registrovaným uživatelem e-shopu.


Vstup do e-shopu


Nákup po Internetu vám přináší následující výhody:

• Možnost nákupu 24 hodin denně včetně víkendů!
• Atraktivní ceny – slevy na veškerý sortiment prodávaný prost
řednictvím Internetu!
• Snadno a pohodln
ě dostupné aktuální ceny a informace o sortimentu!
• Konfigurace po
čítačových sestav na míru!
• Informace k doprovodným prodejním kampaním!
• Podrobný technický popis a fotografie v
ětšiny sortimentu, vše v českém jazyce!
• Rychlá orientace v katalogu, mno
žství dodatečných informací!